sreda, 27 septembra 2023 / Published in Novice

Spoštovani tekmovalci 100 ob Mrzli reki 2023!

Veseli nas, da boste letos tekli z nami po popolnoma novi trasi v samem centru mesta Ajdovščina. Letošnjo traso smo še bolj približali Mrzli reki Hubelj, v želji, da bo tekmovanje še bolj atraktivno. 

Pošiljamo vam koristne napotke in program tekmovanja:

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK
V avli Dvorane Prve slovenske vlade, Trg 1. slovenske vlade 1, Ajdovščina:

 • v soboto, 7. oktobra 2023, od 15:00 do 18:00 in
 • v nedeljo, 8. oktobra 2023, od 6:00 do 14:00, najmanj eno uro pred štartom.

Vse prijavljene tekmovalce na 100 km in prve tekače v štafetah na 100 km naprošamo, da štartni paket prevzamete v soboto, dan pred tekmovanjem, da ne bo gneče tik pred štartom. Prevzem štartnih številk bo mogoč z osebno izkaznico. 
Zaželjeno je, da prvi tekač prevzame štartni paket za vse člane štafete.

ČAS ŠTARTOV:
7:00 – 100 km posamično in štafete
10:00 – 75 km posamično in štafete
11:00 – 10 km štafete podjetij Vipavske doline
12:00 – 50 km posamično in štafete

PRTLJAGA – TEKAČI POSAMIČNO
Vsi tekači v posamičnih tekih na 50, 75 in 100 km lahko uporabite možnost dostave ene osebne prtljage (torbe ali vreče) v posebej za to namenjenem prostoru v startno ciljnem prostoru. Prtljago morate obvezno označiti, označbo s štartno številko in imenom in priimkom boste prejeli ob prevzemu štartne številke.
Hrano in pijačo, ki jo tekmovalci prinesete s seboj na tekmovalni krog, odložite v servisni prostor za tekmovalce pri okrepčevalnici (blizu štarta).

PARKIRANJE
Parkiranje je možno na naslednjih parkiriščih v okolici Lavričevega trga , ki so oddaljena največ 200 m od startno ciljnega prostora:
– avtobusna postaja Ajdovščina, 
– makadamsko parkirišče za Glasbeno šolo Ajdovščina, 
– parkirišče pri Osnovni šoli Danila Lokarja, 
– parkirišče pri Pošti Ajdovščina,
– parkirišče pri Mercator trgovini Ajdovščina. 
Tekmovalce naprošamo, da vozila ne parkirate na parkirišču za starim mlinom, ker je le-to namenjeno stanovalcem. 
V vozilih ali na mestih, kjer to ni primerno, ne puščajte vrednih stvari. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za varovanje vaše lastnine.

PRIZORIŠČE

Štartno ciljni prostor je v centru Ajdovščine, na prenovljenem Lavričevem trgu, oddaljen je približno 120 m od Dvorane Prve slovenske vlade, ker je prevzem štartnih številk.
Garderobe in sanitarije so v Dvorani Prve slovenske vlade, kjer bo na voljo tudi tuš. 
Sanitarije (ženske, moški) na krogu bodo pri okrepčevalnici (pred podhodom pri trgovini Fama) tik pred startno ciljnim prostorom. 

Zemljevid proge s parkirišči in načrt startno ciljnega prostora

Za nemoten potek in vaše dobro počutje bo skrbelo okrog 100 prostovoljcev in rediteljev. Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko v vsakem primeru obrnete nanje. Z veseljem vam bodo pomagali ali pa vas usmerili do pristojne osebe.

OKREPČEVALNICE IN TOPLI OBROK

V startno ciljnem prostoru bo 1 okrepčevalnica od 7h do 19h. 
Topli obrok bo na voljo od 12h – 20h v avli Dvorane Prve slovenske vlade oziroma pred objektom, če bo vreme primerno. Kot tradicionalno bo tudi letos domača Vipavska jota (vege in mesna), za sladico pa krof.
Vse tekmovalce naprošamo, da s seboj prinesete svoj lonček. 

MEDICINSKA SLUŽBA in MASAŽE

Medicinska služba bo delovala na tekaškem krogu od 7h do 19h. Masaža tekmovalcev bo na voljo v startno ciljem prostoru od 11h do 19h. 

VRSTNI RED V ŠTAFETAH
Prosimo, da nam najkasneje do ponedeljka, 2. oktobra na e-naslov 100obmrzlireki@gmail.com sporočite vrstni red tekmovalcev v štafeti.
Menjave tekačev v štafetnih tekih bodo dovoljene le znotraj menjalnega prostora, ki bo posebej označen. Ko tekmovalec vstopa v menjalni prostor, mora imeti čip nameščen na nogi (ne na roki!) in si ga sme sneti šele po prečkanju označevalne črte v menjalnem prostoru. Prav tako mora imeti tekmovalec, ki je štafeto prevzel, ob prečkanju črte, ki označuje konec menjalnega prostora, čip pravilno nameščen. Predaja štafete bo izvršena, ko si bosta tekmovalca pravilno predala čip znotraj menjalnega prostora.
Po končanem teku zadnji tekmovalec v štafeti vrne čip prostovoljki, ki podeli spominsko medaljo na cilju. V primeru izgube ali nevračila čipa se zadnjemu tekmovalcu zaračuna 30 € za stroške čipa.

RAZGLASITEV REZULTATOV

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim v kategorijah posamično in štafete bo ob 19:30 v Dvorani Prve slovenske vlade.

Podelitev najboljšim štafetam podjetij Vipavske doline – kategorija 10km – pa ob 13h v startno ciljnem prostoru. 

Vsak udeleženec tekaškega izziva prejme spominsko medaljo. Absolutno najboljši trije v posamični preizkušnji prejmejo pokale. Najboljše tri štafete podjetij Vipavske doline prejmejo priznanja.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://www.100obmrzlireki.si/

SPLOŠNI NAPOTKI
Na štartnem mestu bodite vsaj 15 minut pred štartom. Štartno številko imejte na vidnem mestu pred sabo. Med tekom bodite spoštljivi do sotekmovalcev, na progi imajo prednost ultra tekači v kategorijah posamično. Proga je večinoma osvetljena z javno razsvetljavo, zjutraj in zvečer pa se lahko spusti mrak, tako da ne pozabite na naglavno svetilko! V primeru, da naletite na tekača, ki je v kakršnihkoli težavah, mu po potrebi pomagajte in o tem obvestite medicinsko službo, najbližjega redarja ali prostovoljce na okrepčevalnici. Medicinska služba ima pristojnost, da obnemoglemu ali poškodovanemu tekaču, za katerega presodi, da mu je ogroženo zdravje ali življenje, prepove nadaljnji tek. Odločitev je dokončna.

PRITOŽBE
Morebitne pritožbe so možne pol ure po končanem teku osebe, ki vlaga pritožbo. Vloga (ustna ali pisna) se odda predsedniku pritožbene komisije, ki bo prisoten v startno ciljnem prostoru.  Pritožbo bo obravnaval organizator, ki bo po potrebi pozval vse vpletene osebe, da podajo svoje izjave. Odločitev organizatorja je dokončna in je pritožniku posredovana pred razglasitvijo rezultatov. 

DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM PRVENSTVA SLOVENIJE NA 100 KM

Tekmovanje se izvaja po Tekmovalnih in tehničnih pravilih 2020, Atletske Zveze Slovenije.
Celotno besedilo je dostopno na tej povezavi: https://slovenska-atletika.si/tekmovalna-in-tehnicna-pravila-2020/

Povzetek nekaterih členov tekmovalnih pravil:
Tekmuje se v kategorijah moški in ženske absolutno 100 km.
5. člen : 
55.8.4 Okrepčila normalno zagotovi organizator, lahko pa dovoli atletom, da priskrbijo lastna okrepčila, pri čemer mora atlet navesti, na katerih postajah naj mu bodo na razpolago. Okrepčila, ki jih priskrbijo atleti sami, morajo biti pod nadzorom uradnih oseb, imenovanih s strani organizacijskega odbora, od trenutka, ko jih atleti ali njihovi predstavniki predajo organizatorju. Uradne osebe morajo zagotoviti, da v prejeta okrepčila nikakor ni več možno posegati.
55.8.7 Atlet lahko kadar koli nosi vodo ali napitke v roki ali pritrjene na telo pod pogojem, da jih nosi od štarta ali jih je prejel oziroma vzel na uradni postaji.
55.8.8 Vsakega atleta, ki vzame ali prejme okrepčilo ali vodo izven prostora, uradno namenjenega za okrepčevalnico, razen če je to iz zdravstvenih razlogov iz rok ali po nalogu uradnih oseb tekmovanja, ali vzame okrepčilo drugega atleta, ga mora za prvi tak prekršek glavni sodnik opozoriti z rumenim kartonom. Pri drugem prekršku glavni sodnik diskvalificira atleta tako, da mu pokaže rdeči karton. Atlet mora takoj zapustiti progo.
Opomba: Atlet lahko prejme od ali poda drugemu atletu napitek, vodo, ali gobo, če jo je s seboj nosil s štarta ali jo je prejel na uradni okrepčevalnici. Vsaka kontinuirana pomoč atleta enemu ali več drugim atletom na tak način, se lahko smatra za nedovoljeno pomoč in se ga zaradi tega lahko opomni in/ali diskvalificira kot je opisano zgoraj.

Maksimalna debelina podplata obutve v disciplinah na cesti (tekmovalna hoja in teki na cesti) je 40 mm in se bo kontrolirala.

Tekmovanje se izvaja tudi po pravilih SLOADO:
Stališče AZS:
Atletska zveza Slovenije ima ničelno toleranco do vprašanja dopinga v našem športu, kakor tudi v ostalih športih. Za izvajanje ukrepov v povezavi s temi vprašanji ima ustanovljeno tudi posebno telo, Komisijo za antidoping, aktivno pa sodeluje tudi s slovensko protidopinško organizacijo SLOADO.
Poleg izvajanja testiranj skušamo delovati tudi na preventivnem nivoju. Za šport je namreč izjemno pomembno osveščanje o škodljivosti zlorabe nedovoljenih sredstev, posebej med mladimi, morebitnem nenamernem dopingu npr. z uporabo predpisanih zdravil, ki so na listi prepovedanih snovi. Zlorabi dopinga sledi striktno sankcioniranje kršitev, pri čemer morajo za to obstajati ustrezno pridobljeni in predstavljeni dokazi z znanim sistemom sankcij.
Zaveze o aktivnem delovanju v zvezi s vprašanji dopinga so kažejo tudi v vodilnih v krovnih atletskih organizacijah, tako na Evropski atletski zvezi kot Mednarodni atletski zvezi IAAF. Svetovni kodeks proti dopingu so sprejele vse mednarodne športne zveze kot tudi številne druge organizacije, med drugim tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, kjer neodvisni oddelek za boj proti dopingu (SLOADO) skrbi za enoten boj proti dopingu v Sloveniji in tako posledično sodeluje z AZS in njeno Komisijo za antidoping (KA).
Ničelna toleranca proti dopingu bo tako ostala na vrhu prioritet atletike pri nas in v mednarodnem merilu, pri čemer bo pomembna tudi aktivna vloga in celovit prispevek države na področju preprečevanja zlorabe nedovoljenih sredstev v športu, ne samo v atletiki.

Pravico do spremstva imajo le tekmovalci na 100 km, ki se morajo registrirati do 5. 10. 23 na tej povezavi: Registracija spremljevalca.

Servisni prostor za tekmovalce in spremljevalce z akreditacijo bo na Lavričevem trgu, pri okrepčevalnici blizu štartno ciljnega prostora. Spremstvo ob progi ni dovoljeno, v nasprotnem primeru sledi diskvalifikacija tekača. Tekmovalec ima lahko največ 1 akreditiranega spremljevalca. Spremljevalec ob plačilu akreditacije  v višini 10 EUR prejme zapestnico, s katero lahko vstopa in izstopa v za to namenjen prostor. V akreditaciji je vključen tudi topli obrok.

DOBRODELNOST
Tekači Vipavske doline že od samih začetkov tekmovanja sodelujemo s šolskim skladom OŠ Šturje. V ta namen osnovnošolci vsako leto podarijo svoje ročno izdelane unikatne izdelke za nagrade najboljšim v kategorijah posamično. Ob tem se obračamo na vas, dragi tekači in vas vabimo, da s prostovoljnimi prispevki po svoji moči darujete v osnovnošolski sklad. V ta namen bo pri vhodu v Dvorani Prve slovenske vlade ves čas trajanja tekmovanja namenjena škatla za prostovoljne prispevke.

SREČNO VSEM!

Ajdovščina, 27. oktober 2023
Iztok Kobol
Vodja tekmovanja

sreda, 27 septembra 2023 / Published in Novice

100 OB MRZLI REKI V NOVI PREOBLEKI

Spoštovani!

Športno društvo Tekači Vipavske doline se tokrat predstavljamo s prenovljeno zasnovo ultra tekaškega dogodka 100 ob Mrzli reki. 8. oktobra 2023 bodo tekači tekli po ulicah Ajdovščine, se prvič srečali z novo »mestno« traso. Dogodek smo namreč prestavili v sam center mesta, štartno-ciljni prostor na Lavričev trg, ostale spremljevalne aktivnosti pa v Dvorano Prve slovenske vlade.

Spremenjena je tudi dolžina kroga, in sicer na 2,5 kilometra.

Poleg tekov na 100, 75 in 50 km, ter štafetnega teka na omenjenih razdaljah, smo za popestritev in promocijo tokrat dodali še ekskluzivno promocijsko tekmo štafet podjetij Vipavske doline s »simbolno« razdaljo 10 km. Na startu imamo letos preko 300 tekmovalcev.

 STARTI PO KATEGORIJAH

 • ob 7:00 – 100 km posamezniki in štafete
 • ob 10:00 – 75 km posamezniki in štafete
 • ob 11:00 – 10 km – štafete podjetij Vipavske doline
 • ob 12:00 – 50 km posamezniki in štafete

Ob 7. uri štartajo tekači na 100 kilometrov, tekma šteje tudi za 2. državno prvenstvo v teku na 100 kilometrov.  Prvega tekmovalca na 100km pričakujemo v cilju med 14. in 15. uro

Razglasitev rezultatov bo  ob 19. 30 uri v Dvorani Prve slovenske vlade, razglasitev rezultatov tekme štafet podjetij Vipavske doline pa ob 13.00 na Lavričevem trgu.

Naše tekmovanje odmeva tudi pri tekačih iz tujine, saj imamo mednarodno udeležbo tekačev, na startni listi tekmovalce iz 6 držav (Italije, Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Francije, Švice). 

Za organizacijo takega dogodka je potrebnih okrog 100 prostovoljcev, prijavljeni so iz vseh koncev Slovenije. Njihov prispevek dogodku je izjemnega pomena, saj poleg tega, da skrbijo za vse potrebno iz organizacijskega vidika, ustvarjajo ob progi odlično vzdušje.

Letošnja novost je tudi sobotni pogovorni večer z naslovom »Ekstremni in rekreativni tek, kje so meje in kaj imata skupnega.« Z nami bosta Urban Praprotnik in Jasmina Kozina Praprotnik, ki navdušujeta rekreativne tekače po celotni Sloveniji in spodbujata k zdravemu načinu teka ter Andi Mamič, ki si nenehno postavlja ekstremne izzive in premaguje najdaljše razdalje.

Pogovorni večer bo vodil in moderiral znani slovenski pisatelj, novinar, in ultra tekač Žiga X Gombač, ki je tudi uradni napovedovalec na nedeljski tekmi.

Zaradi tekmovanja bodo urejene delne oziroma popolne zapore Gregorčičeve ulice, Vilharjeve ulice in Ceste IV. Prekomorske, urejena bo polovična zapora na glavnem mostu čez Hubelj, dostop na Lavričev trg bo v nedeljo onemogočen.

Vse informacije objavljamo na naši spletni strani:

Spletna stran 100 ob Mrzli reki

Facebook 100 ob Mrzli reki

Instagram 100 ob Mrzli reki

Vsaka spodbuda tekmovalcu pomeni ogromno, zato vabljeni k navijanju!

Organizacijski odbor 100 ob Mrzli reki


Kontaktne osebe:
Predsednica organizacijskega odbora Alenka Čadež Kobol, 031613806
Vodja tekmovanja Iztok Kobol, 051362724

sreda, 20 septembra 2023 / Published in Novice

Odštevamo…. 3, 2,1…

Zdaj je še zadnji trenutek, da se prijavite, bližamo se številki 300 prijavljenih tekačev. 

Rok za prijave se izteka 22. 9. , do konca septembra zbiramo prijave še za štafete podjetij Vipavske doline.

Prijavnica samo klik stran: http://www.100obmrzlireki.si/prijava/

Ultra tekači na 100km, ne pozabite se prijaviti tudi na portalu Atletske zveze, prijavo uredi vaš klub na:

https://azsis.imagine.si/

Naj vas prepriča naš video o trasi, oglej si ga tukaj:

 

 

ponedeljek, 11 septembra 2023 / Published in Novice

Dragi prijatelji in spoštovani prostovoljci,

100 OB MRZLI REKI je edinstven ravninski ultra tekaški športni dogodek, ki povezuje Vipavsko dolino, letos tudi s štafeto podjetij Vipavske doline. Posebej se potopi v jedro Ajdovščine in jo ponovno raziskuje z novo »mestno« traso.

Delate radi z ljudmi, imate veselje in čas, predvsem pa dobro voljo in željo po sodelovanju pri pripravi prireditve? Želite preživeti konec tedna v dobri družbi in v čudoviti Vipavski dolini ter ob tem storiti dobro delo?

Potem postanite prostovoljec na 100 OB MRZLI REKI in s tem po svojih močeh prispevajte k prireditvi, ki bo potekala v Ajdovščini 7. in 8 oktobra 2023.

Vabimo vas, da se nam pridružite in nam doprinesete vašo energijo in podporo pri izvedbi prireditve. Potrebujemo okrog 100 prostovoljcev; posameznike kot tudi skupine za različne naloge:

 • priprava in pospravljanje prireditvenega prostora,
 • označevanje tekmovalnih tras prireditve,
 • redarje, usmerjanje tekmovalcev na posameznih trasah,
 • razdeljevanje in priprava štartnih številk in darilnih vrečk udeležencem prireditve, pomoč pri registraciji udeležencev,
 • fotografe,
 • pomočnike v kuhinji, strežba napitkov in okrepčil na okrepčevalnih postajah ob progah in drugo.

Če ste nam pri organizaciji prireditve pripravljeni pomagati, vas vabimo, da se prijavite s klikom na povezavo Prijavnica za prostovoljce 100 OB MRZLI REKI 2023.
Vsak, ki bo pomagal na prireditvi, bo v zahvalo za pomoč prejel :

 • brezplačen obrok hrane in pijačo,
 • tekaško majico in
 • darilce naših sponzorjev.

Lepo vabljeni, da pomagate pri organizaciji prireditve v prelepem delu naše Slovenije in postanite pomemben del nepozabne energije, ki jo naš dogodek ponuja tekačem, navijačem in vsem tekaškim navdušencem.

KONTAKT
Za dodatna vprašanja in prijave nam pišite na: 100obmrzlireki@gmail.com ali pokličite na ­­­­­­­051 372 904 – Jasmin Furlan, vodja prostovoljcev.
 
Prijave zbiramo na naši spletni strani do 23. septembra 2023.

Veselimo se srečanja in seveda druženja z vami!

torek, 05 septembra 2023 / Published in Novice

Z željo, da bo zamisel, ki se je kuhala že nekaj časa, letos ugledala luč življenja, in s katero želimo povezati že tako dobro gospodarstvo v naši dolini  tudi na športnem področju
 
V   A   B   I   M   O
 
podjetja, da se nam pridružijo in sestavijo svoje štafete. Podjetja lahko dogodek izkoristijo tudi za mreženje ali druženje zaposlenih.
 
Vsaka štafeta šteje 4 člane, od katerih mora biti vsaj ena tekačica (lahko jih je tudi več), vsak član preteče en krog – 2,5 km.
 
Start teka bo ob 11. uri na Lavričevem trgu, kjer bo tudi menjava štafet in cilj.
 
Za ta tek bomo sprejeli največ 100 tekačev, minimalna participacija za vse člane štafete skupaj je 100 €, za kar bo vsak tekač dobil štartno številko in topli obrok, delodajalec pa objavo logotipa na sponzorski tabli na dogodku ter na spletni strani. Podjetjem, ki pa bodo pripravljena donirati več, bomo (glede na vložek) ponudili oglaševanje preko transparentov ob progi, na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih, po predhodnem individualnem dogovoru.
 
Prijave zbiramo na naši spletni strani http://www.100obmrzlireki.si/  do 23. septembra 2023.

Izkoristite priložnost in se pomerite tudi na športnem področju!

ponedeljek, 21 avgusta 2023 / Published in Novice

Pozdravljeni tekači,

v lanskem letu nam je narava pokazala zobe in smo bili prisiljeni naš največji društveni dogodek kar dvakrat odpovedati. Vendar nas to ni zaustavilo, ampak nam je dalo še večji zagon za razmislek, kaj lahko pri organizaciji spremenimo in izboljšamo.  

V mislim smo imeli vedno, kako tek narediti bolj atraktiven za tekače in obiskovalce. Slednje nas je privedlo do odločitve, da dogodek preselimo v center mesta Ajdovščina,  na ajdovski plac.

Trasa tekmovanja v  potekala celoti po novi tekaški progi, ki smo jo še bolj približali Mrzli reki. Prečkali bomo 3 mostove, dva čez  reko Hubelj in enega čez potok Lokavšček.  Dolžina kroga bo 2,5 km, podlaga pa pretežno asfalt. Startno-ciljni prostor bo na Lavričevem trgu.

Tekmovanje bo v nedeljo, 8. oktobra. V koledar si zapišite cel vikend :), prevzem štartnih številk bo v soboto 7. oktobra, po prevzemu štartnih številk ob 19h pa sledi okrogla miza z zanimivimi gosti in vsebino, ki bo zagotovo atraktivna za vsakega tekača, podrobnosti vam bomo razkrilil kmalu. 

Nespremenjeni ostanejo starti tekov, in sicer :

 • 7:00   start 100 km (štafete in posamezno)
 • 10:00 start 75 km (štafete in posamezno)
 • 11:00 start štafete podjetij Vipavske doline (novost)
 • 12:00 start 50 km (štafete in posamezno)      

Trenutno je na štartni listi 270 tekačev, odprli pa smo dodatnih 100 štartnih mest.

Do tekmovanja nas loči malo več kot en mesec, nadejamo si vrhunskega vzdušja in obljubljamo, da bomo naredili vse kar je v naši moči, da se boste tekači pri nas počutili odlično.

Organizacijski odbor 100 ob Mrzli reki

sreda, 18 januarja 2023 / Published in Novice

Spoštovani!


Žal nas je spret vreme premagalo. 

Zaradi napovedi močne burje v kombinaciji z nizkimi temperaturami smo ponovno prisiljeni tekmovanje prestaviti.  Na sestanku organizacijskega odbora smo včeraj določili nov datum tekmovanja – tekmo prestavljamo na jesen in sicer v nedeljo 8. oktobra 2023.

Vplačane startnine bomo v celoti prenesli na nov termin tekmovanja.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in računamo na to, da bo rek “V tretje gre rado” takrat uresničen. 

V imenu celotne ekipe OO vas prijazno pozdravljamo.

Iztok Kobol, vodja tekmovanja

Alenka Čadež Kobol, predsednica organizacijskega odbora

sobota, 14 januarja 2023 / Published in Novice
Spoštovani tekačice, tekači!
 
Samo še teden dni nas loči od tekmovanja, ki bo v soboto 21. januarja. Veseli smo, da smo našo štartno listo prijavljenih še povečali ? 
 
Približali smo se našemu limitu 300 prijavljenih, saj pričakujemo na startu kar 275 tekmovalcev, od tega 105 posameznikov in 170 tekmovalcev v štafetah.  20 tekmovalcev se bo borilo za naslov državnega prvaka/prvakinje v teku na 100 kilometrov. 
 
STARTI PO KATEGORIJAH
 • ob 7:00 – 100 km posamezniki in štafete
 • ob 10:00 – 75 km posamezniki in štafete
 • ob 12:00 – 50 km posamezniki in štafete
 
Prevzem štartnih številk – v Osnovni šoli Šturje, Bevkova 22, Ajdovščina – v petek od 17h do 19h, v soboto od 6:00 do 14h.
Parkiranje pri Osnovni šoli Šturje in na parkirišču pod Supernovo Ajdovščina.
Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad: ob 19:30 v Osnovni šoli Šturje (sprememba)
 
Vodje štafet naprošamo, da nam do srede, 18.1. na  mail 100obmrzlireki@gmail.com sporočite vrstni red tekmovalcev v vaši štafeti. 
 
Na tej povezavi so objavljene vse potrebne informacije: Napotki tekačem
 
Poglej na Listo prijavljenih – januar 2023Če imaš označen status “Zaključeno” pomeni, da se že printa tvoja startna številka ?. Če piše “Zadržano” pomeni, da nismo prejeli tvojega plačila, zato prosimo, da svoj dolg čimprej poravnaš oziroma nas obvestiš o datumu plačila. 
 
V organizacijskem odboru smo se potrudili, da bo vse nared za tekmovanje, čakamo le še na ugodno vremensko napoved! ? 
 
Se kmalu vidimo!
 
V imenu celotne ekipe organizacijskega odbora vas lepo pozdravljava
Iztok Kobol, vodja tekmovanja
Alenka Čadež Kobol, predsednica organizacijskega odbora
sobota, 10 decembra 2022 / Published in Novice

Vremenske napovedi po obilnem deževju in poplavah so se uresničile, danes naša tekaška proga plava v Mrzli reki, kar potrjuje, da smo se pravilno odločili. 

Hvala vsem prijavljenim tekmovalcem in prostovoljcem za zaupanje, vaše spodbudne besede in podporo v želji, da komaj čakamo na januar. Se vidimo 21. januarja! Srečno!

 

 

 

četrtek, 08 decembra 2022 / Published in Novice

spoštovane tekačice in tekači,

obveščamo vas, da smo v dogovoru z Atletsko zvezo Slovenije podaljšali možnost prijave na ultra tekaški dogodek 100 ob Mrzli reki in s tem tudi na državno prvenstvo v teku na 100 km. 

 

Prijave so odrte do 10. 1. 2023.

Na državno prvenstvo se preko matičnega društva prijavite na naslovu AZS: http://azsis.imagine.si.

Tako solo tekači, kot tudi tekači v štafetah se še vedno lahko prijavite tudi pri nas na naslovu http://www.100obmrzlireki.si/prijava/

Štartnine ostajajo do takrat po akcijski ceni za solo tekače 50 evrov, za posamičnega tekača štafete pa 25 evrov.