Moj račun

Prijava

Registracija

S prijavo potrjujem resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavljam, da sem zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bom vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. Potrjujem, da pristajam na tveganja v zvezi z udeležbo na teku 100 ob Mrzli reki in zato do organizatorja ne bom uveljavljal/-a nikakršnih odškodninskih zahtevkov. Soglašam, da lahko organizatorji prireditve objavijo moje podatke, fotografije, posnetke in izjave v sredstvih javnega obveščanja, ne da bi od mene zahtevali kakršno koli povračilo. Z udeležbo dovoljujem, da organizator moje navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah in jih uporablja za objave rezultatov na spletni strani www.tekacivipavskedoline.si in za objave na facebook 100 ob Mrzli reki. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov in uredbo GDPR. Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov.

By signing up, I confirm the validity of the information recorded in the application. I declare that I am healthy, all-round ready for active participation and I am physically examined. I will take into consideration all the instructions of the organizer and participate at my own risk. I confirm that I agree to all risks associated with running at the race 100 ob Mrzli reki and therefore I will not claim any damages to the organizer. I agree that event organizers can publish my information, photos, recordings and statements in the media, without requiring any repayment from me. By participating, I allow the organizer to process my personal data, my photos, videos and statements and use them to publish the results on the website www.tekacivipavskedoline.si and for posts on the facebook page 100 ob Mrzli reki. The organizer will use and store the personal data of the participant in accordance with the Personal Data Protection Act and the General Data Protection Regulation. The given personal data can be stored and processed by the organizer unlimited or until the discretion of the participant is written off. Participants are entitled to all rights in accordance with the Consumer Protection Act.