Varstvo osebnih podatkov

PRAVILA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V športnem društvu Tekači Vipavske doline, Goriška 56, 5270 Ajdovščina, (v nadaljevanju: društvo) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko obrazca – Izjava o uporabi osebnih podatkov, skrbno varovali osebne podatke tekačev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in to izjavo, ki opredeljuje način in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za:

 • pošiljanje e-sporočil o tekaški prireditvi 100 ob Mrzli reki,
 • namene promocije in obveščanja o tekaški prireditvi 100 ob Mrzli reki v tiskanih in elektronskih medijih, na spletni strani http://100obmrzlireki.si/, FB 100 ob Mrzli reki in Instagramu 100 ob Mrzli reki
 • objave videoposnetkov, fotografij tekačev in udeležencev prireditve 100 ob mrzli reki na spletni strani http://100obmrzlireki.si/, FB 100 ob Mrzli reki in Instagramu 100 ob Mrzli reki

Vaše osebne podatke bomo uporabljali za pošiljanje e-novic do prejetja odjave od prejemanja.

Vaše osebne podatke ne bomo posredovali tretjim osebam.

Osebni podatki, ki jih upravitelj pridobi, so:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Datum rojstva
 • Elektronski naslov
 • Telefonska številka
 • Številka čipa
 • Številka majice

Vsi omenjeni podatki se na sedežu društva shranjujejo trajno.

Društvo lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Društvo lahko podatke uporabi za namene poročanja in prijavljanja na razpise sofinancerjem in sponzorjem društva. Društvo pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo predal nepooblaščenim osebam.

Podatki, ki jih društvo zbira in obdeluje, bodo razkriti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

Kadarkoli lahko zahtevate:

 • Odjavo od prejemanja e-sporočil s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@100obmrzlireki.si. Ob odjavi bomo vaše osebne podatke premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov, kjer jih bomo zaradi preprečevanja napak in nenamernih prijav hranili neomejeno oz. do preklica privolitve uporabnika.

 • Popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@100obmrzlireki.si.

 • Trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@100obmrzlireki.si.

 • Izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov info@100obmrzlireki.si.

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja, uporabe in razkrivanja vaših osebnih podatkov, vas prosimo da nam jih posredujete na mail info@100obmrzlireki.si.

Več informacij pri organizatorju:

Športno društvo Tekači Vipavske doline

Goriška cesta 56

5270 Ajdovščina

http://100obmrzlireki.si/

http://tekacivipavskedoline.si/

info@100obmrzlireki.si

Datum objave: 23. maj 2018

TOP