Tek na 100 km - 3. državno prvenstvo na 100 km

1. KRAJ DOGODKA
AJDOVŠČINA

2. DATUM DOGODKA
NEDELJA, 29. SEPTEMBER 2024

3. ORGANIZATOR
ŠPORTNO DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE AJDOVŠČINA

4. DOLŽINA PROGE
100 km

5. PRIJAVE
Prijava je veljavna s trenutkom, ko je poravnana prijavnina. Po spletni prijavi je potrebno prijavnino poravnati do roka, ki je naveden v razpisu, sicer se višina prijavnine poveča na naslednje prijavno obdobje.

Na državnem prvenstvu Slovenije lahko nastopijo le tekmovalci, ki so člani atletskih klubov in društev, ki so člani Atletske zveze Slovenije (AZS).  Prijava mora biti dvojna, in sicer na spletni strani www.100obmrzlireki.si in na spletni strani AZS - http://azsis.imagine.si .

6. VIŠINA PRIJAVNINE
Višina prijavnine je odvisna od izbrane preizkušnje in termina, v katerem je plačana prijavnina.
Ob plačilu prijavnine se vsem udeležencem zagotavlja: tekaška majica, topli obrok, spominska medalja, okrepčilo na progi in na cilju. Vsak udeleženec prejme startno številko in čip.

V primeru odpovedi tekmovanja se vplačana prijavnina v celoti prenese na naslednji termin tekmovanja. Vplačana prijavnina se ne vrača.

PRIJAVNI ROKI POSAMEZNO
do 30.6.2024: 55 €
od 1. 7.  do 31. 8. 2024 : 65€
od 1. 9. 2024 do 15. 9. 2024 :75€

7. OPOZORILA
Z lastnim čipom (Champion Chip) udeležba na tekaškem izzivu 100 ob Mrzli reki ni možna. Prijava je veljavna z datumom plačila prijavnine.

8. ZADNJI ROK PRIJAVE
15. september 2024

9. ODJAVE
Odjave so možne le z veljavnim zdravniškim potrdilom. Udeleženec ga mora dostaviti najkasneje do 20.9.24. Udeležencu se vrne prijavnina, ki je zmanjšana za administrativne stroške v višini 5€.

10. PREVZEM ŠTARTNIH
ŠTEVILK
V soboto, 28. septembra, od 15h do 18h.
V nedeljo, 29. septembra, od 6h do 6:40.

Prevzem štartnih številk bo v avli Dvorane Prve slovenske vlade, Trg Prve slovenske vlade 1, Ajdovščina.

11. ČAS STARTA
ob 7.00 uri zjutraj

12. KRAJ STARTA IN CILJA
ZA VSE PREIZKUŠNJE

Lavričev trg,  Ajdovščina

13. OMEJITVE IN PRIPOROČILA

Vse tekaške preizkušnje se zaključijo ob 19.00. Tekmovalec, ki v kategoriji posamično do 19.00 ne bo zaključil svoje discipline, se mu šteje rezultat v krajši disciplini (75 ali 50 km).
Vsi tekmovalci, ki bodo pretekli manj km od prijavljene razdalje, vendar najmanj 50 km, bodo upoštevani le kot finišerji teka, ne bodo pa mogli sodelovati v končni razvrstitvi nove razdalje.

Priporočljiva oprema tekmovalcev v vseh disciplinah je tekaška lučka.
Spremljanje tekmovalcev z avtomobili in motorji ni dovoljeno.

14. PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV

Podelitev bo  ob 19:30 v avli Dvorane Prve slovenske vlade, Trg Prve slovenske vlade 1, Ajdovščina.
Vsak udeleženec tekaškega izziva prejme spominsko medaljo. Absolutno najboljši trije v posamični preizkušnji prejmejo pokale.

15. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsak udeleženec teka sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi in na cilju bo na voljo zdravstvena služba. Tekmovanja se lahko udeležijo le polnoletne osebe.

16. TRASA PROGE

Start, cilj kroga: Lavričev trg, Ajdovščina
Dolžina kroga 2,5 km
Število krogov : 40
Višinska razlika 1 kroga: 15 m

Trasa kroga: Start na Lavričevem trgu, nadaljujemo po Gregorčičevi ulici, mimo občinske stavbe čez prvi mostiček nad Lokavščkom, do Osnovne šole D. Lokarja, sledi zavoj po atletski stezi za šolo na Vilharjevo ulico, do hidroelektrarne, prečkamo drugi most čez Hubelj, zavijemo po ulici IV. Prekomorskih brigad in nadaljujemo po makadamski pešpoti ob Hublju, mimo otroškega vrtca do glavnega mostu čez Hubelj, kjer sledi zavoj po pešpoti proti cilju oziroma menjavi štafet na Lavričevem trgu. Nato nadaljujemo v naslednji krog, število krogov je odvisno od izbrane razdalje.

17. TEHNIČNI PODATKI O PROGI
DOLŽINA KROGA 2500 m, od tega:
370 m po makadamski podlagi
2130 m po asfaltni podlagi

18. UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA
Celotna prireditev bo potekala skladno s priporočili NIJZ.

19. SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih Atletske zveze Slovenije (AZS) in tega razpisa.

Pritožbe so možne pri vodji tekmovanja tekmovanja. Pritožbe morajo biti pisne ali ustne in bodo sprejete proti plačilu kavcije 50€ v gotovini, najkasneje 15 minut po končanju teka. Odločitev bo podana pred uradno razglasitvijo rezultatov in je dokončna ter nanjo ni več možna nadaljnja pritožba.
Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani prireditve: http://100obmrzlireki.si/ na dan dogodka in v startno ciljnem prostoru po končanem tekmovanju.

ŠD Tekači Vipavske doline kot organizator tekaškega izziva 100 ob Mrzli reki si pridržuje pravico do spremembe tega razpisa.

20. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Uredbo GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Pravili o varstvu osebnih podatkov, objavljenih na spletni strani http://100obmrzlireki.si/.

21. IZJAVA UDELEŽENCA

S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični.

Tekmovalec izjavlja, da je zdrav in vsestransko pripravljen na tekmovanje. Prireditve se bo udeležil na lastno odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja. Strinja se tudi, da organizator uporabi osebne podatke, ki jih je vnesel v prijavni obrazec, samo za namene, določene v Pravilih o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljena na spletni strani http://100obmrzlireki.si/
Udeleženec soglaša, da lahko vse podatke, ki jih je vnesel ob prijavi, organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali njegovo posebno dovoljenje.
Udeleženec je seznanjen, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z njegovim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.

22. DODATNE INFORMACIJE
Na e-naslovu: 100obmrzlireki@gmail.com

Vodja tekmovanja Iztok Kobol

TOP