5 – ČLANSKI ŠTAFETNI TEK NA 50 KM

1. KRAJ DOGODKA
AJDOVŠČINA

2. DATUM DOGODKA
NEDELJA,  29. SEPTEMBER 2024

3. ORGANIZATOR
ŠPORTNO DRUŠTVO TEKAČI VIPAVSKE DOLINE AJDOVŠČINA

4. DOLŽINA PROGE
50 km

5. PRIJAVE
Prijava je veljavna s trenutkom, ko je poravnana prijavnina. Po spletni prijavi je potrebno prijavnino poravnati do roka plačila, ki je naveden v razpisu, sicer se višina prijavnine poveča na naslednje prijavno obdobje.

6. VIŠINA PRIJAVNINE
Višina prijavnine je odvisna od izbrane preizkušnje in termina, v katerem je plačana prijavnina.
Ob plačilu prijavnine se vsem udeležencem zagotavlja: tekaška majica, topli obrok, spominska medalja, okrepčilo na progi in na cilju. Vsak udeleženec prejme startno številko in čip.

V primeru odpovedi tekmovanja se vplačana prijavnina v celoti prenese na naslednji termin tekmovanja. Vplačana prijavnina se ne vrača.

PRIJAVNI ROKI 5-ČLANSKE ŠTAFETE

do 31. 8. 2024 : 30€/ člana štafete
od 1. 9. do 15. 9. 2024 :35€/ člana štafete

7. PRIJAVE ŠTAFET
Za prijavo štafet se upošteva skupina petih (5) tekačev, od katerih je obvezna udeležba vsaj dveh tekačic. Vsaka štafeta mora ob prijavi navesti odgovorno osebo oziroma vodjo štafete, ki ureja prijavo. Prijavnino je potrebno poravnati do zadnjega dovoljenega roka za prijavo, drugače prijava ni veljavna.

8. PRAVILO ŠTAFETNEGA TEKA
Pri štafetnem teku vsak sodelujoči tekmovalec preteče 4 kroge skupaj oziroma 10 km. Skupna pretečena razdalja štafete je 50 km. Vsaka štafeta se poljubno odloči o vrstnem redu svojih tekačev (razpored tekačic je prepuščen na izbiro vsaki štafeti). Prvi tekmovalec štafete tek začne na startnem prostoru in štafeto preda ob prihodu v menjalni prostor, ki bo ločen z ograjo od tekmovalne proge, po kateri tečejo ostali tekmovalci.

9. OPOZORILA
Z lastnim čipom (Champion Chip) udeležba na tekaškem izzivu 100 ob Mrzli reki ni možna. Prijava je veljavna z datumom plačila prijavnine.

10. ZADNJI ROK PRIJAVE
15. september 2024

11. ODJAVE

Odjave so možne le z veljavnim zdravniškim potrdilom. Udeleženec ga mora dostaviti najkasneje do 20. 9. 24. Udeležencu se vrne prijavnina, ki je zmanjšana za administrativne stroške v višini 5€.

12. PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK
V soboto, 28. septembra od 15h do 18h
V nedeljo, 29. septembra, od 9h do 14h

Prevzem štartnih številk bo v avli Dvorane Prve slovenske vlade, Trg Prve slovenske vlade 1, Ajdovščina.

13. ČAS STARTA
ob 12.00 uri

14. KRAJ STARTA IN CILJA
Lavričev trg, Ajdovščina.

15. OMEJITVE IN PRIPOROČILA
Vse tekaške preizkušnje se zaključijo ob 19.00.
Priporočljiva oprema tekmovalcev v vseh disciplinah je tekaška lučka.
Spremljanje tekmovalcev z avtomobili in motorji ni dovoljeno.

16. PODELITEV NAGRAD IN RAZGLASITEV REZULTATOV
Podelitev bo po končanju preizkušnje za prve tri najboljše štafete v startno ciljnem prostoru.
Vsak udeleženec tekaškega izziva prejme spominsko medaljo. Absolutno najboljše tri štafete prejmejo pokale.

17. ZDRAVSTVENO VARSTVO
Vsak udeleženec teka sodeluje na lastno odgovornost. Ob progi trase in na cilju bo na voljo zdravstvena služba. Tekmovanja se lahko udeležijo le polnoletne osebe.

18. TRASA PROGE
Število krogov : 20 (vsak član štafete po 4 kroge)
Višinska razlika 1 kroga: 15 m
Start, cilj kroga: Lavričev trg

Trasa kroga:   Start na Lavričevem trgu, nadaljujemo po Gregorčičevi ulici, mimo občinske stavbe, prečkamo prvi mostiček čez Lokavšček, nadaljujemo do Osnovne šole D. Lokarja, nato sledi zavoj po atletski stezi za šolo, zavijemo na Vilharjevo ulico do hidroelektrarne, kjer prečkamo drugi most čez Hubelj in zavijemo po cesti IV. Prekomorskih brigad do pešpoti ob Hublju, gremo mimo otroškega vrtca do glavnega mostu čez Hubelj, kjer sledi zavoj po pešpoti proti cilju oziroma menjavi štafet na Lavričevem trgu. Število krogov ponovimo glede na izbrano dolžino tekaškega izziva.

19. TEHNIČNI PODATKI O PROGI
DOLŽINA KROGA 2500 m, od tega:
370 m po makadamski podlagi
2130 m po asfaltni podlagi

20. UKREPI ZA VAROVANJE ZDRAVJA
Celotna prireditev bo potekala skladno s priporočili NIJZ.

21. SPLOŠNA DOLOČILA
Tekmovanje bo potekalo po pravilih tega razpisa.

Pritožbe so možne pri vodji tekmovanja tekmovanja. Pritožbe morajo biti pisne ali ustne in bodo sprejete proti plačilu kavcije 50€ v gotovini, najkasneje 15 minut po končanju teka. Odločitev bo podana pred uradno razglasitvijo rezultatov in je dokončna ter nanjo ni več možna nadaljnja pritožba.
Uradni rezultati tekmovanja bodo objavljeni na spletni strani prireditve: http://100obmrzlireki.si/ na dan dogodka in v startno ciljnem prostoru po končanem tekmovanju.

ŠD Tekači Vipavske doline kot organizator tekaškega izziva 100 ob Mrzli reki si pridržuje pravico do spremembe tega razpisa.

22. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Vsi osebni podatki udeležencev bodo varovani v skladu z Uredbo GDPR in Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Pravili o varstvu osebnih podatkov, objavljenih na spletni strani http://100obmrzlireki.si/.

23. IZJAVA UDELEŽENCA

S prijavo na prireditev udeleženec potrjuje, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični.

Tekmovalec izjavlja, da je zdrav in vsestransko pripravljen na tekmovanje. Prireditve se bo udeležil na lastno odgovornost. Seznanjen je z vsemi nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med prireditvijo, in izjavlja, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bo tožil ali zahteval nadomestila od organizatorja. Strinja se tudi, da organizator uporabi osebne podatke skladno, ki jih je vnesel v prijavni obrazec, za namene, določene v Pravilih o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljena na spletni strani http://100obmrzlireki.si/
Udeleženec soglaša, da lahko vse podatke, ki jih je vnesel ob prijavi, organizator objavi v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh prireditve, vključno z njegovimi fotografijami, video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi zato potrebovali njegovo posebno dovoljenje.
Udeleženec je seznanjen, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z njegovim sodelovanjem na prireditvi. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov.

24. DODATNE INFORMACIJE
Na e-naslovu: 100obmrzlireki@gmail.com

Vodja tekmovanja Iztok Kobol

TOP