Navodila za tekače

NAPOTKI TEKAČEM 100 OB MRZLI REKI

 

Spoštovani tekmovalci 100 ob Mrzli reki!

Kot ste že seznanjeni, se bo ultra tekaški dogodek  100 ob Mrzli reki odvijal v soboto, 21. januarja 2023 v Ajdovščini. Veseli nas, da boste  nami na že šesti izvedbi naše tekaške prireditve, kljub temu, da smo jo prestavili.

Koristni napotki in informacije pred tekmovanjem:

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK

V Osnovni šoli Šturje, Bevkova 22, Ajdovščina:

  • v petek, 20. januarja 2023, od 17:00 do 19:00
  • v soboto, 21. januarja 2023, od 6.  do 14. ure, najmanj eno uro pred štartom.

Vse prijavljene tekmovalce na 100 km in prve tekače v štafetah na 100 km naprošamo, da štartni paket prevzamete v petek, dan pred tekmovanjem, da ne bo gneče tik pred štartom. Prevzem štartnih številk bo mogoč z osebno izkaznico. Vsi tekmovalec ob vhodu v Osnovni šolo Šturje prejmete zapestnico, ki bo omogočala vstop na prizorišče tekmovanja – na tekaški krog in v OŠ Šturje.
Zaželjeno je, da prvi tekač prevzame štartni paket za vse člane štafete.

ČAS ŠTARTOV:

7:00 – 100 km posamično in štafete
10:00 – 75 km posamično in štafete
12:00 – 50 km posamično in štafete

PRTLJAGA – TEKAČI POSAMIČNO

Vsi tekači v posamičnih tekih na 50, 75 in 100 km lahko uporabite možnost dostave ene osebne prtljage (torbe ali vreče) v posebej za to namenjenem prostoru ob okrepčevalnici. Prtljago morate obvezno označiti, označbo s štartno številko in imenom in priimkom boste prejeli ob prevzemu štartne številke.
Prtljago, ki jo boste imeli na voljo ves čas na krogu, pustite na označenem mestu v OŠ Šturje. S kombijem vam jo bomo pripeljali takoj po startu v poseben prostor (kontejner za garderobo), ki bo v startno ciljnem prostoru.
Hrano in pijačo, ki jo tekmovalci prinesete s seboj na tekmovalni krog, odložite v posebej za to namenjen šotor pri okrepčevalnici na progi (blizu štarta).
Za prevoz prtljage tekačev v posamičnih kategorijah – iz OŠ Šturje do tekaškega kroga – bomo poskrbeli ob 7h, 10h in 12h, po štartu posameznih kategorij.

PARKIRANJE

Parkiranje je možno v okolici Osnovne šole Šturje, Bevkova ulica 22, Ajdovščina in na javnih parkiriščih v njenih okolici ter na zunanjih parkirnih mestih – pod trgovskim centrom Supernova.
V vozilih ali na mestih, kjer to ni primerno, ne puščajte vrednih stvari. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za varovanje vaše lastnine.

PRIZORIŠČE

Štartno ciljni prostor je pod Supernovo Ajdovščina, oddaljen je približno 500m od Osnovne šole Šturje, ker je prevzem štartnih številk.
Garderobe in sanitarije so v prostorih Osnovne šole Šturje. Prosimo, da v šolske prostore vstopate s čisto obutvijo in zapestnico 100 OMR.
Sanitarije (ženske, moški) na krogu bodo pri okrepčevalnici 2 (pri Geoplinu) in pri okrepčevalnici 1, cca 180 m pred startom (pri Avtohiši Lavrenčič).

Za nemoten potek in vaše dobro počutje bo skrbelo preko 70 prostovoljcev in rediteljev. Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko v vsakem primeru obrnete nanje. Z veseljem vam bodo pomagali ali pa vas usmerili do pristojne osebe.

OKREPČEVALNICE IN TOPLI OBROK

Topli obrok bo na voljo od 12h – 20h v prostorih OŠ Šturje. Kot tradicionalno bo tudi letos domača Vipavska jota (vege in mesna), za sladico pa krof.
Letos smo spremenili lokacijo okrepčevalnice 1 na krogu, od starta je oddaljena 2500 m, pri Geoplinu. Okrepčevalnica 2 bo na cilju.

MEDICINSKA SLUŽBA

Medicinska služba bo delovala na tekaškem krogu od 7h do 19h.

VRSTNI RED V ŠTAFETAH

Prosimo, da nam najkasneje do srede, 18. januarja 2023 na e-naslov 100obmrzlireki@gmail.com sporočite vrstni red tekmovalcev v štafeti.

Menjave tekačev v štafetnih tekih bodo dovoljene le znotraj menjalnega prostora, ki bo posebej označen. Ko tekmovalec vstopa v menjalni prostor, mora imeti čip nameščen na nogi (ne na roki!) in si ga sme sneti šele po prečkanju označevalne črte v menjalnem prostoru. Prav tako mora imeti tekmovalec, ki je štafeto prevzel, ob prečkanju črte, ki označuje konec menjalnega prostora, čip pravilno nameščen. Predaja štafete bo izvršena, ko si bosta tekmovalca pravilno predala čip znotraj menjalnega prostora.
Po končanem teku zadnji tekmovalec v štafeti vrne čip prostovoljki, ki podeli spominsko medaljo na cilju. V primeru izgube ali nevračila čipa se zadnjemu tekmovalcu zaračuna 30 € za stroške čipa.

RAZGLASITEV REZULTATOV

Podelitev nagrad najboljšim v kategoriji bo ob 19:30 v Osnovni šoli Šturje, Bevkova ulica 22, Ajdovščina.

Vsak udeleženec tekaškega izziva prejme spominsko medaljo. Absolutno najboljši trije v posamični preizkušnji prejmejo pokale.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://www.100obmrzlireki.si/

SPLOŠNI NAPOTKI

Na štartnem mestu bodite vsaj 15 minut pred štartom. Štartno številko imejte na vidnem mestu pred sabo. Med tekom bodite spoštljivi do sotekmovalcev, na progi imajo prednost ultra tekači v kategorijah posamično. Ne pozabite na naglavno svetilko! Prav vam bo prišla, če vas ujame tema, tekači na 100 km posamično pa boste tudi štartali v temi. V primeru, da naletite na tekača, ki je v kakršnihkoli težavah, mu po potrebi pomagajte in o tem obvestite medicinsko službo, najbližjega redarja ali prostovoljce na okrepčevalnici. Medicinska služba ima pristojnost, da obnemoglemu ali poškodovanemu tekaču, za katerega presodi, da mu je ogroženo zdravje ali življenje, prepove nadaljnji tek. Odločitev je dokončna.

PRITOŽBE

Morebitne pritožbe so možne pol ure po končanem teku osebe, ki vlaga pritožbo. Vloga (ustna ali pisna) se s kavcijo 50€ odda na prijavnem pultu v prostorih OŠ Šturje. Pritožbo bo obravnaval organizator, ki bo po potrebi pozval vse vpletene osebe, da podajo svoje izjave. Odločitev organizatorja je dokončna in je pritožitelju posredovana pred razglasitvijo rezultatov. Če je pritožba zavrnjena, se kavcija ne vrne.

Vsem tekačicam in tekačem 100 ob Mrzli reki  želimo, da bi se med nami odlično počutili in da bi se vam pričakovani rezultati tudi uresničili. Organizatorji in prostovoljci se bomo po najboljših močeh potrudili, da se boste v naši družbi odlično počutili, ter se boste z veseljem vrnili tudi prihodnja leta.

DOBRODELNOST

Tekači Vipavske doline že od samih začetkov tekmovanja sodelujemo s šolskim skladom OŠ Šturje. V ta namen osnovnošolci vsako leto podarijo svoje ročno izdelane unikatne izdelke za nagrade najboljšim v kategorijah posamično. Ob tem se obračamo na vas, dragi tekači in vas vabimo, da s prostovoljnimi prispevki po svoji moči darujete v osnovnošolski sklad. V ta namen bo pri vhodu v OŠ Šturje ves čas trajanja tekmovanja namenjena škatla za prostovoljne prispevke.

 DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM PRVENSTVA SLOVENIJE NA 100 KM

Tekmovanje se izvaja po Tekmovalnih in tehničnih pravilih 2020, Atletske Zveze Slovenije.
Celotno besedilo je dostopno na tej povezavi: https://slovenska-atletika.si/tekmovalna-in-tehnicna-pravila-2020/

Prijavo atletov za uvrstitev na prvenstvo Slovenije v teku na 100 km morajo opraviti društva preko Informacijskega sistema Atletske zveze Slovenije na tem naslovu: http://azsis.imagine.si – najkasneje do 10. januarja 2023.

Povzetek nekaterih členov tekmovalnih pravil:
Tekmuje se v kategorijah moški in ženske absolutno 100 km.
5. člen : 
55.8.4 Okrepčila normalno zagotovi organizator, lahko pa dovoli atletom, da priskrbijo lastna okrepčila, pri čemer mora atlet navesti, na katerih postajah naj mu bodo na razpolago. Okrepčila, ki jih priskrbijo atleti sami, morajo biti pod nadzorom uradnih oseb, imenovanih s strani organizacijskega odbora, od trenutka, ko jih atleti ali njihovi predstavniki predajo organizatorju. Uradne osebe morajo zagotoviti, da v prejeta okrepčila nikakor ni več možno posegati.
55.8.7 Atlet lahko kadar koli nosi vodo ali napitke v roki ali pritrjene na telo pod pogojem, da jih nosi od štarta ali jih je prejel oziroma vzel na uradni postaji.
55.8.8 Vsakega atleta, ki vzame ali prejme okrepčilo ali vodo izven prostora, uradno namenjenega za okrepčevalnico, razen če je to iz zdravstvenih razlogov iz rok ali po nalogu uradnih oseb tekmovanja, ali vzame okrepčilo drugega atleta, ga mora za prvi tak prekršek glavni sodnik opozoriti z rumenim kartonom. Pri drugem prekršku glavni sodnik diskvalificira atleta tako, da mu pokaže rdeči karton. Atlet mora takoj zapustiti progo.
Opomba: Atlet lahko prejme od ali poda drugemu atletu napitek, vodo, ali gobo, če jo je s seboj nosil s štarta ali jo je prejel na uradni okrepčevalnici. Vsaka kontinuirana pomoč atleta enemu ali več drugim atletom na tak način, se lahko smatra za nedovoljeno pomoč in se ga zaradi tega lahko opomni in/ali diskvalificira kot je opisano zgoraj.

Maksimalna debelina podplata obutve v disciplinah na cesti (tekmovalna hoja in teki na cesti) je 40 mm in se bo kontrolirala.

Tekmovanje se izvaja tudi po pravilih SLOADO:
Stališče AZS:
Atletska zveza Slovenije ima ničelno toleranco do vprašanja dopinga v našem športu, kakor tudi v ostalih športih. Za izvajanje ukrepov v povezavi s temi vprašanji ima ustanovljeno tudi posebno telo, Komisijo za antidoping, aktivno pa sodeluje tudi s slovensko protidopinško organizacijo SLOADO.
Poleg izvajanja testiranj skušamo delovati tudi na preventivnem nivoju. Za šport je namreč izjemno pomembno osveščanje o škodljivosti zlorabe nedovoljenih sredstev, posebej med mladimi, morebitnem nenamernem dopingu npr. z uporabo predpisanih zdravil, ki so na listi prepovedanih snovi. Zlorabi dopinga sledi striktno sankcioniranje kršitev, pri čemer morajo za to obstajati ustrezno pridobljeni in predstavljeni dokazi z znanim sistemom sankcij.
Zaveze o aktivnem delovanju v zvezi s vprašanji dopinga so kažejo tudi v vodilnih v krovnih atletskih organizacijah, tako na Evropski atletski zvezi kot Mednarodni atletski zvezi IAAF. Svetovni kodeks proti dopingu so sprejele vse mednarodne športne zveze kot tudi številne druge organizacije, med drugim tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, kjer neodvisni oddelek za boj proti dopingu (SLOADO) skrbi za enoten boj proti dopingu v Sloveniji in tako posledično sodeluje z AZS in njeno Komisijo za antidoping (KA).
Ničelna toleranca proti dopingu bo tako ostala na vrhu prioritet atletike pri nas in v mednarodnem merilu, pri čemer bo pomembna tudi aktivna vloga in celovit prispevek države na področju preprečevanja zlorabe nedovoljenih sredstev v športu, ne samo v atletiki.

Pravico do spremstva imajo le tekmovalci na 100 km, ki se morajo registrirati do 18. 1. 23 na tej povezavi: Registracija spremljevalca.

Spremljevalci z akreditacijo so lahko samo na točno določenem mestu, v šotoru na štartno-ciljnem prostoru. Spremstvo ob progi ni dovoljeno, v nasprotnem primeru sledi diskvalifikacija tekača. Tekmovalec ima lahko največ 1 akreditiranega spremljevalca. Spremljevalec ob plačilu akreditacije v višini 10 EUR prejme zapestnico, s katero lahko vstopa in izstopa v za to namenjen prostor. V ceni akreditacije je vključen tudi topli obrok. 

SREČNO VSEM!

Ajdovščina, 8. 12. 2022

Iztok Kobol
Vodja tekmovanja