Navodila tekmovalcem – posodobljena zaradi prestavitve datuma na nedeljo, 12.12.

Spoštovane tekačice, spoštovani tekači!

Ultra tekaški izziv 100 ob Mrzli reki, ki bo v nedeljo,  12.  decembra 2021 v Ajdovščini, je tik pred vrati. Za nemoten potek prireditve, vas prosimo, da upoštevate naslednje napotke:


PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK
• V Osnovni šoli Šturje, Bevkova 22, Ajdovščina, v soboto, 11. decembra 2021, od 17:00 do 19:00 in v nedeljo, 12. decembra 2021, od 5:00 do 14:00.
• Prevzem štartnih številk najmanj eno uro pred štartom, tekmovalci na 100 km pa v soboto, dan pred tekom, da ne bo gneče tik pred štartom.
• Prevzem štartnih številk bo mogoč le z veljavnim potrdilom PCT (preboleli, cepljeni, testirani) s QR kodo (sms sporočilo ne velja) in osebno izkaznico. Po preveritvi pogojev PCT bo tekmovalec ob vhodu v Osnovni šolo Šturje prejel zapestnico, ki bo omogočala vstop na prizorišče tekmovanja – na tekaškem krogu in v OŠ Šturje.
• V kolikor bo štartne številke za vse tekmovalce v štafeti prevzel prvi tekač, morajo ostali tekači v štafeti opraviti pregled PCT ali v OŠ Šturje ali pri Okrepčevalnici 1, kjer prejmejo zapestnico pred vhodom na tekaški krog, ob dokazilu potrdila PCT in osebnega dokumenta.

V prostorih OŠ Šturje je nošenje maske obvezno!

ČAS ŠTARTOV
• štart ob 6:00 – 100 km posamično
• štart ob 7:00 – 100 km 5 članske štafete
• štart ob 10:00 – 75 km posamično in 5 članske štafete
• štart ob 12:00 – 50 km posamično in 5 članske štafete

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV PCT
• Za zagotavljanje pogojev PCT mora poskrbeti vsak tekmovalec sam.
Več o izpolnjevanju PCT pogoja na spletni strani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/#e116355
• Testiranje je brezplačno, testirate se lahko v domačem kraju, seveda tudi v Ajdovščini, kjer je testirno mesto npr. pri ajdovskem mestnem stadionu in trgovskem centru Supernova, vsak dan med 7.00 in 19.00. Radi bi vas opozorili, da si za to opravilo vzamete dovolj časa, kajti na rezultat testa se čaka cca 30 minut. (sms ne velja, potrebno je pridobiti QR kodo). Priporočljivo je, da test opravite dan pred tekmovanjem.
• Organizator bo na dan tekmovanja pred OŠ Šturje od 5.30 do 6h omogočil testiranje za tekmovalce na 100 km posamično ter od 6h do 7h za tekmovalce štafet na 100km.
• Zaradi omejenega časa do starta se je potrebno za testiranje nujno predhodno najaviti najkasneje do srede, 8. 12. 2021 na e-naslov: 100obmrzlireki@gmail.com.

PRTLJAGA – TEKAČI POSAMIČNO
• Vsi tekači v posamičnih tekih na 100, 75 ali 50 km lahko uporabite možnost dostave ene osebne prtljage (torbe ali vreče) v posebej za to namenjenem prostoru ob okrepčevalnici. To prtljago pustite na označenem mestu v OŠ Šturje, od koder jo bomo pripeljali v poseben prostor (kontejner za garderobe) na progi.
• Hrano in pijačo, ki jo tekmovalci prinesete s seboj na tekmovalni krog, odložite v posebej za to namenjen šotor pri okrepčevalnici na progi (blizu štarta).
• Za prevoz prtljage tekačev v posamičnih kategorijah – iz OŠ Šturje do tekaškega kroga – bo poskrbljeno ob 6h, 10h in 12h, pred štarti na 100, 75 in 50 km.

PARKIRANJE
• Parkiranje je možno ob Osnovni šoli Šturje, na javnih parkiriščih v njeni okolici in na posebej označenih parkirnih mestih pod centrom Supernova. V vozilih ali na mestih, kjer to ni primerno, ne puščajte vrednih stvari. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za varovanje vaše lastnine.

PRIZORIŠČE

• Štartno ciljni prostor je pod Supernovo (Mercator center) oziroma pod Avtohišo Lavrenčič, oddaljen je približno 700m od Osnovne šole Šturje, ker je prevzem štartnih številk.
• Garderobe, tuši in sanitarije so v prostorih Osnovne šole Šturje. Sanitarije so tudi na krogu in pred startom.
• V šolske prostore vstopajte le s čisto obutvijo in zapestnico 100OMR o dokazilu PCT.
• Za nemoten potek in vaše dobro počutje bo skrbelo preko 80 prostovoljcev in rediteljev. Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko v vsakem primeru obrnete nanje. Z veseljem vam bodo pomagali ali pa vas usmerili do pristojne osebe.

MEDICINSKA SLUŽBA
• Medicinska služba bo delovala na tekaškem krogu od 6h do 19h.

ŠTAFETE
• Prosimo, da nam najkasneje do četrtka, 9. 12. 2021 na e naslov 100.ob.mrzli.reki@gmail.com sporočite vrstni red tekmovalcev v štafeti. Ob prevzemu štartnih številk je možno vrstni red nastopajočih v štafeti spremeniti le v izjemnih primerih, ki jih bomo obravnavali individualno.
• Menjave tekačev v štafetnih tekih bodo dovoljene le znotraj menjalnega prostora, ki bo označen z začetkom in koncem. Ko tekmovalec vstopa v menjalni prostor, mora imeti čip (zapestnico) nameščen in si ga sme sneti šele po prečkanju označevalne črte. Prav tako mora imeti tekmovalec, ki je štafeto prevzel, ob prečkanju črte, ki označuje konec menjalnega prostora, čip pravilno nameščen. Predaja štafete bo izvršena, ko si bosta tekmovalca pravilno predala čip znotraj menjalnega prostora.
• Pravilno nameščen čip je pripet okrog leve ali desne noge, nikakor pa ga ni dovoljeno nositi v roki. Po končanem teku zadnji tekmovalec v štafeti vrne čip prostovoljki, ki podeli spominsko medaljo na cilju. V primeru izgube ali nevračila čipa se zadnjemu tekmovalcu zaračuna 20 € za stroške čipa.

RAZGLASITEV REZULTATOV
• Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim tekačicam in tekačem bo ob 19:30 v telovadnici OŠ Šturje. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://www.100obmrzlireki.si/

DOBRODELNOST
• Tekači Vipavske doline že vrsto let sodelujemo s šolskim skladom OŠ Šturje. V ta namen so učenci za prvouvrščene tekmovalce v kategorijah posamično ročno izdelali nagrade. Zato naprošamo vse udeležence tekmovanja, da s prostovoljnimi prispevki darujete v šolski sklad in s tem pomagate učencem iz socialno ogroženih družin. V ta namen bo pri vhodu v OŠ Šturje ves čas trajanja tekmovanja, nameščena škatla za prostovoljne prispevke.

SPLOŠNI NAPOTKI
• Na štartnem mestu bodite vsaj 15 minut pred štartom.
• Štartno številko imejte na vidnem mestu pred sabo.
• Med tekom bodite spoštljivi do sotekačev. Tisti, ki tečete v štafetah, se zavedajte, da imate krajši tek od vseh, ki so na posamičnih preizkušnjah. Temu primerno jih prehitevajte na način, da jim ne motite ritma. Če na progi pride do ”ozkega grla”, imajo prednost tekači na daljših razdaljah.
• Kosilo za udeležence bo od 12.00 dalje v prostorih OŠ Šturje.
• Ne pozabite na naglavno svetilko! Prav vam bo prišla, če vas ujame tema, tekači na 100 km posamično pa boste tudi štartali v temi.
• V primeru, da naletite na tekača, ki je v kakršnihkoli težavah, mu po potrebi pomagajte in o tem obvestite medicinsko službo, najbližjega redarja ali prostovoljce na okrepčevalnici.
• Medicinska služba ima pristojnost, da obnemoglemu ali poškodovanemu tekaču, za katerega presodi, da mu je ogroženo zdravje ali življenje, prepove nadaljnji tek. Odločitev je dokončna.
• Morebitne pritožbe so možne pol ure po končanem teku osebe, ki vlaga pritožbo. Vloga (ustna ali pisna) se s kavcijo 50€ odda na prijavnem pultu v prostorih OŠ Šturje. Pritožbo bo obravnaval organizator, ki bo po potrebi pozval vse vpletene osebe, da podajo svoje izjave. Odločitev organizatorja je dokončna in je pritožitelju posredovana pred razglasitvijo rezultatov. Če je pritožba zavrnjena, se kavcija ne vrne.

DOPOLNITEV NAVODIL ZA UDELEŽENCE PRVENSTVA SLOVENIJE NA 100 KM

Tekmovanje se izvaja po Tekmovalnih in tehničnih pravilih 2020, Atletske Zveze Slovenije. Celotno besedilo je dostopno na tej povezavi:
http://slovenska-atletika.si/wp-content/uploads/2020/10/Tekmovalna-in-tehnicna-pravila_2020_koncna_pop_webAZS.pdf

Povzetek nekaterih členov tekmovalnih pravil:
• Tekmuje se v kategorijah moški in ženske absolutno 100 km.
• Napitki in okrepčevalnice:
– 55.8.4 Okrepčila normalno zagotovi organizator, lahko pa dovoli atletom, da priskrbijo lastna okrepčila, pri čemer mora atlet navesti, na katerih postajah naj mu bodo na razpolago. Okrepčila, ki jih priskrbijo atleti sami, morajo biti pod nadzorom uradnih oseb, imenovanih s strani organizacijskega odbora, od trenutka, ko jih atleti ali njihovi predstavniki predajo organizatorju. Uradne osebe morajo zagotoviti, da v prejeta okrepčila nikakor ni več možno posegati.

Za lastne napitke in hrano tekačev bo blizu okrepčevalnice 2 (desno od mostička pri štartno ciljnem prostoru) poseben za to namenjen prostor, kjer boste lahko pustili svoja okrepčila.  Spremljevalci se morajo evidentirati na tej povezavi:

Evidentiranje spremljevalca atleta

Tudi spremljevalci morajo izpolnjevati mora PCT pogoje in dobiti zapestnico pri prevzemu štartnih številk v OŠ Šturje.

– 55.8.7 Atlet lahko kadar koli nosi vodo ali napitke v roki ali pritrjene na telo pod pogojem, da jih nosi od štarta ali jih je prejel oziroma vzel na uradni postaji.
– 55.8.8 Vsakega atleta, ki vzame ali prejme okrepčilo ali vodo izven prostora, uradno namenjenega za okrepčevalnico, razen če je to iz zdravstvenih razlogov iz rok ali po nalogu uradnih oseb tekmovanja, ali vzame okrepčilo drugega atleta, ga mora za prvi tak prekršek glavni sodnik opozoriti z rumenim kartonom. Pri drugem prekršku glavni sodnik diskvalificira atleta tako, da mu pokaže rdeči karton. Atlet mora takoj zapustiti progo.
Opomba: Atlet lahko prejme od ali poda drugemu atletu napitek, vodo, ali gobo, če jo je s seboj nosil s štarta ali jo je prejel na uradni okrepčevalnici. Vsaka kontinuirana pomoč atleta enemu ali več drugim atletom na tak način, se lahko smatra za nedovoljeno pomoč in se ga zaradi tega lahko opomni in/ali diskvalificira kot je opisano zgoraj.

5. 13. 3 Debelina podplata na obutvi je največ 40 mm.

 

Tekmovanje se izvaja tudi po pravilih SLOADO
Stališče AZS:
Atletska zveza Slovenije ima ničelno toleranco do vprašanja dopinga v našem športu, kakor tudi v ostalih športih. Za izvajanje ukrepov v povezavi s temi vprašanji ima ustanovljeno tudi posebno telo, Komisijo za antidoping, aktivno pa sodeluje tudi s slovensko protidopinško organizacijo SLOADO.
Poleg izvajanja testiranj skušamo delovati tudi na preventivnem nivoju. Za šport je namreč izjemno pomembno osveščanje o škodljivosti zlorabe nedovoljenih sredstev, posebej med mladimi, morebitnem nenamernem dopingu npr. z uporabo predpisanih zdravil, ki so na listi prepovedanih snovi. Zlorabi dopinga sledi striktno sankcioniranje kršitev, pri čemer morajo za to obstajati ustrezno pridobljeni in predstavljeni dokazi z znanim sistemom sankcij.
Zaveze o aktivnem delovanju v zvezi s vprašanji dopinga so kažejo tudi v vodilnih v krovnih atletskih organizacijah, tako na Evropski atletski zvezi kot Mednarodni atletski zvezi IAAF. Svetovni kodeks proti dopingu so sprejele vse mednarodne športne zveze kot tudi številne druge organizacije, med drugim tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, kjer neodvisni oddelek za boj proti dopingu (SLOADO) skrbi za enoten boj proti dopingu v Sloveniji in tako posledično sodeluje z AZS in njeno Komisijo za antidoping (KA).
Ničelna toleranca proti dopingu bo tako ostala na vrhu prioritet atletike pri nas in v mednarodnem merilu, pri čemer bo pomembna tudi aktivna vloga in celovit prispevek države na področju preprečevanja zlorabe nedovoljenih sredstev v športu, ne samo v atletiki.

Vsem tekačicam in tekačem 100 ob Mrzli reki 2021 želimo veliko užitkov, uspeha in zadovoljstva, organizatorji in prostovoljci se bomo po najboljših močeh potrudili, da se boste v naši družbi odlično počutili, ter se boste z veseljem vrnili tudi prihodnja leta.

SREČNO VSEM!

Ajdovščina, 8. december 2021
V imenu celotne ekipe 100 ob Mrzli reki
Iztok Kobol
Vodja tekmovanja