NAPOTKI TEKAČEM

Spoštovani tekmovalci 100 ob Mrzli reki 2023!

Veseli nas, da boste letos tekli z nami po popolnoma novi trasi v samem centru mesta Ajdovščina. Letošnjo traso smo še bolj približali Mrzli reki Hubelj, v želji, da bo tekmovanje še bolj atraktivno. 

Pošiljamo vam koristne napotke in program tekmovanja:

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK
V avli Dvorane Prve slovenske vlade, Trg 1. slovenske vlade 1, Ajdovščina:

  • v soboto, 7. oktobra 2023, od 15:00 do 18:00 in
  • v nedeljo, 8. oktobra 2023, od 6:00 do 14:00, najmanj eno uro pred štartom.

Vse prijavljene tekmovalce na 100 km in prve tekače v štafetah na 100 km naprošamo, da štartni paket prevzamete v soboto, dan pred tekmovanjem, da ne bo gneče tik pred štartom. Prevzem štartnih številk bo mogoč z osebno izkaznico. 
Zaželjeno je, da prvi tekač prevzame štartni paket za vse člane štafete.

ČAS ŠTARTOV:
7:00 – 100 km posamično in štafete
10:00 – 75 km posamično in štafete
11:00 – 10 km štafete podjetij Vipavske doline
12:00 – 50 km posamično in štafete

PRTLJAGA – TEKAČI POSAMIČNO
Vsi tekači v posamičnih tekih na 50, 75 in 100 km lahko uporabite možnost dostave ene osebne prtljage (torbe ali vreče) v posebej za to namenjenem prostoru v startno ciljnem prostoru. Prtljago morate obvezno označiti, označbo s štartno številko in imenom in priimkom boste prejeli ob prevzemu štartne številke.
Hrano in pijačo, ki jo tekmovalci prinesete s seboj na tekmovalni krog, odložite v servisni prostor za tekmovalce pri okrepčevalnici (blizu štarta).

PARKIRANJE
Parkiranje je možno na naslednjih parkiriščih v okolici Lavričevega trga , ki so oddaljena največ 200 m od startno ciljnega prostora:
– avtobusna postaja Ajdovščina, 
– makadamsko parkirišče za Glasbeno šolo Ajdovščina, 
– parkirišče pri Osnovni šoli Danila Lokarja, 
– parkirišče pri Pošti Ajdovščina,
– parkirišče pri Mercator trgovini Ajdovščina. 
Tekmovalce naprošamo, da vozila ne parkirate na parkirišču za starim mlinom, ker je le-to namenjeno stanovalcem. 
V vozilih ali na mestih, kjer to ni primerno, ne puščajte vrednih stvari. Organizatorji ne prevzemamo odgovornosti za varovanje vaše lastnine.

PRIZORIŠČE

Štartno ciljni prostor je v centru Ajdovščine, na prenovljenem Lavričevem trgu, oddaljen je približno 120 m od Dvorane Prve slovenske vlade, ker je prevzem štartnih številk.
Garderobe in sanitarije so v Dvorani Prve slovenske vlade, kjer bo na voljo tudi tuš. 
Sanitarije (ženske, moški) na krogu bodo pri okrepčevalnici (pred podhodom pri trgovini Fama) tik pred startno ciljnim prostorom. 

Zemljevid proge s parkirišči in načrt startno ciljnega prostora

Za nemoten potek in vaše dobro počutje bo skrbelo okrog 100 prostovoljcev in rediteljev. Če imate kakršnokoli vprašanje, se lahko v vsakem primeru obrnete nanje. Z veseljem vam bodo pomagali ali pa vas usmerili do pristojne osebe.

OKREPČEVALNICE IN TOPLI OBROK

V startno ciljnem prostoru bo 1 okrepčevalnica od 7h do 19h. 
Topli obrok bo na voljo od 12h – 20h v avli Dvorane Prve slovenske vlade oziroma pred objektom, če bo vreme primerno. Kot tradicionalno bo tudi letos domača Vipavska jota (vege in mesna), za sladico pa krof.
Vse tekmovalce naprošamo, da s seboj prinesete svoj lonček. 

MEDICINSKA SLUŽBA in MASAŽE

Medicinska služba bo delovala na tekaškem krogu od 7h do 19h. Masaža tekmovalcev bo na voljo v startno ciljem prostoru od 11h do 19h. 

VRSTNI RED V ŠTAFETAH
Prosimo, da nam najkasneje do ponedeljka, 2. oktobra na e-naslov 100obmrzlireki@gmail.com sporočite vrstni red tekmovalcev v štafeti.
Menjave tekačev v štafetnih tekih bodo dovoljene le znotraj menjalnega prostora, ki bo posebej označen. Ko tekmovalec vstopa v menjalni prostor, mora imeti čip nameščen na nogi (ne na roki!) in si ga sme sneti šele po prečkanju označevalne črte v menjalnem prostoru. Prav tako mora imeti tekmovalec, ki je štafeto prevzel, ob prečkanju črte, ki označuje konec menjalnega prostora, čip pravilno nameščen. Predaja štafete bo izvršena, ko si bosta tekmovalca pravilno predala čip znotraj menjalnega prostora.
Po končanem teku zadnji tekmovalec v štafeti vrne čip prostovoljki, ki podeli spominsko medaljo na cilju. V primeru izgube ali nevračila čipa se zadnjemu tekmovalcu zaračuna 30 € za stroške čipa.

RAZGLASITEV REZULTATOV

Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad najboljšim v kategorijah posamično in štafete bo ob 19:30 v Dvorani Prve slovenske vlade.

Podelitev najboljšim štafetam podjetij Vipavske doline – kategorija 10km – pa ob 13h v startno ciljnem prostoru. 

Vsak udeleženec tekaškega izziva prejme spominsko medaljo. Absolutno najboljši trije v posamični preizkušnji prejmejo pokale. Najboljše tri štafete podjetij Vipavske doline prejmejo priznanja.
Rezultati bodo objavljeni na spletni strani http://www.100obmrzlireki.si/

SPLOŠNI NAPOTKI
Na štartnem mestu bodite vsaj 15 minut pred štartom. Štartno številko imejte na vidnem mestu pred sabo. Med tekom bodite spoštljivi do sotekmovalcev, na progi imajo prednost ultra tekači v kategorijah posamično. Proga je večinoma osvetljena z javno razsvetljavo, zjutraj in zvečer pa se lahko spusti mrak, tako da ne pozabite na naglavno svetilko! V primeru, da naletite na tekača, ki je v kakršnihkoli težavah, mu po potrebi pomagajte in o tem obvestite medicinsko službo, najbližjega redarja ali prostovoljce na okrepčevalnici. Medicinska služba ima pristojnost, da obnemoglemu ali poškodovanemu tekaču, za katerega presodi, da mu je ogroženo zdravje ali življenje, prepove nadaljnji tek. Odločitev je dokončna.

PRITOŽBE
Morebitne pritožbe so možne pol ure po končanem teku osebe, ki vlaga pritožbo. Vloga (ustna ali pisna) se odda predsedniku pritožbene komisije, ki bo prisoten v startno ciljnem prostoru.  Pritožbo bo obravnaval organizator, ki bo po potrebi pozval vse vpletene osebe, da podajo svoje izjave. Odločitev organizatorja je dokončna in je pritožniku posredovana pred razglasitvijo rezultatov. 

DODATNA NAVODILA UDELEŽENCEM PRVENSTVA SLOVENIJE NA 100 KM

Tekmovanje se izvaja po Tekmovalnih in tehničnih pravilih 2020, Atletske Zveze Slovenije.
Celotno besedilo je dostopno na tej povezavi: https://slovenska-atletika.si/tekmovalna-in-tehnicna-pravila-2020/

Povzetek nekaterih členov tekmovalnih pravil:
Tekmuje se v kategorijah moški in ženske absolutno 100 km.
5. člen : 
55.8.4 Okrepčila normalno zagotovi organizator, lahko pa dovoli atletom, da priskrbijo lastna okrepčila, pri čemer mora atlet navesti, na katerih postajah naj mu bodo na razpolago. Okrepčila, ki jih priskrbijo atleti sami, morajo biti pod nadzorom uradnih oseb, imenovanih s strani organizacijskega odbora, od trenutka, ko jih atleti ali njihovi predstavniki predajo organizatorju. Uradne osebe morajo zagotoviti, da v prejeta okrepčila nikakor ni več možno posegati.
55.8.7 Atlet lahko kadar koli nosi vodo ali napitke v roki ali pritrjene na telo pod pogojem, da jih nosi od štarta ali jih je prejel oziroma vzel na uradni postaji.
55.8.8 Vsakega atleta, ki vzame ali prejme okrepčilo ali vodo izven prostora, uradno namenjenega za okrepčevalnico, razen če je to iz zdravstvenih razlogov iz rok ali po nalogu uradnih oseb tekmovanja, ali vzame okrepčilo drugega atleta, ga mora za prvi tak prekršek glavni sodnik opozoriti z rumenim kartonom. Pri drugem prekršku glavni sodnik diskvalificira atleta tako, da mu pokaže rdeči karton. Atlet mora takoj zapustiti progo.
Opomba: Atlet lahko prejme od ali poda drugemu atletu napitek, vodo, ali gobo, če jo je s seboj nosil s štarta ali jo je prejel na uradni okrepčevalnici. Vsaka kontinuirana pomoč atleta enemu ali več drugim atletom na tak način, se lahko smatra za nedovoljeno pomoč in se ga zaradi tega lahko opomni in/ali diskvalificira kot je opisano zgoraj.

Maksimalna debelina podplata obutve v disciplinah na cesti (tekmovalna hoja in teki na cesti) je 40 mm in se bo kontrolirala.

Tekmovanje se izvaja tudi po pravilih SLOADO:
Stališče AZS:
Atletska zveza Slovenije ima ničelno toleranco do vprašanja dopinga v našem športu, kakor tudi v ostalih športih. Za izvajanje ukrepov v povezavi s temi vprašanji ima ustanovljeno tudi posebno telo, Komisijo za antidoping, aktivno pa sodeluje tudi s slovensko protidopinško organizacijo SLOADO.
Poleg izvajanja testiranj skušamo delovati tudi na preventivnem nivoju. Za šport je namreč izjemno pomembno osveščanje o škodljivosti zlorabe nedovoljenih sredstev, posebej med mladimi, morebitnem nenamernem dopingu npr. z uporabo predpisanih zdravil, ki so na listi prepovedanih snovi. Zlorabi dopinga sledi striktno sankcioniranje kršitev, pri čemer morajo za to obstajati ustrezno pridobljeni in predstavljeni dokazi z znanim sistemom sankcij.
Zaveze o aktivnem delovanju v zvezi s vprašanji dopinga so kažejo tudi v vodilnih v krovnih atletskih organizacijah, tako na Evropski atletski zvezi kot Mednarodni atletski zvezi IAAF. Svetovni kodeks proti dopingu so sprejele vse mednarodne športne zveze kot tudi številne druge organizacije, med drugim tudi Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, kjer neodvisni oddelek za boj proti dopingu (SLOADO) skrbi za enoten boj proti dopingu v Sloveniji in tako posledično sodeluje z AZS in njeno Komisijo za antidoping (KA).
Ničelna toleranca proti dopingu bo tako ostala na vrhu prioritet atletike pri nas in v mednarodnem merilu, pri čemer bo pomembna tudi aktivna vloga in celovit prispevek države na področju preprečevanja zlorabe nedovoljenih sredstev v športu, ne samo v atletiki.

Pravico do spremstva imajo le tekmovalci na 100 km, ki se morajo registrirati do 5. 10. 23 na tej povezavi: Registracija spremljevalca.

Servisni prostor za tekmovalce in spremljevalce z akreditacijo bo na Lavričevem trgu, pri okrepčevalnici blizu štartno ciljnega prostora. Spremstvo ob progi ni dovoljeno, v nasprotnem primeru sledi diskvalifikacija tekača. Tekmovalec ima lahko največ 1 akreditiranega spremljevalca. Spremljevalec ob plačilu akreditacije  v višini 10 EUR prejme zapestnico, s katero lahko vstopa in izstopa v za to namenjen prostor. V akreditaciji je vključen tudi topli obrok.

DOBRODELNOST
Tekači Vipavske doline že od samih začetkov tekmovanja sodelujemo s šolskim skladom OŠ Šturje. V ta namen osnovnošolci vsako leto podarijo svoje ročno izdelane unikatne izdelke za nagrade najboljšim v kategorijah posamično. Ob tem se obračamo na vas, dragi tekači in vas vabimo, da s prostovoljnimi prispevki po svoji moči darujete v osnovnošolski sklad. V ta namen bo pri vhodu v Dvorani Prve slovenske vlade ves čas trajanja tekmovanja namenjena škatla za prostovoljne prispevke.

SREČNO VSEM!

Ajdovščina, 27. oktober 2023
Iztok Kobol
Vodja tekmovanja